Tolerancja scenariusz zajęć klasa 3

Pobierz

Pomoce: - foliogram (główne pojęcia wykorzystywane w lekcji), - arkusze, flamastry, magnesy, - minitest "Czy jestem tolerancyjny?". Wyjaśnienie pojęć tolerancja i demokracja.. Dzień Matki Scenariusz Zajęć Klasa I.. Po co jest różnorodność?. Tolerancja" Cele: - przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia w stosunku do innych ludzi, - znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku, - kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych ludzi.. "TOLERANCJA I SZACUNEK WOBEC INNYCH" Scenariusz zajęć przeznaczonych na godzinę wychowawczą, warsztaty samorządowe w klasach IV - VI.. Kontrola frekwencji.. Temat: Lekcja tolerancji.CO OPRÓCZ TOLERANCJI (10 minut) Poproś uczniów o przeczytanie tekstu "Tolerancja i coś więcej" albo sam/a przedstaw zawarte w nim informacje.. Cele: Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.. Jednak zdecydowanie wolę wyższy poziom, mianowicie akceptację.. Nauczyciel - Oczywiście masz rację.. Temat: Jaki jestem?. Cele: Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.. Cele szczegółowe: poszerzanie wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, rozwijanie empatii,Cele zajęć: - kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.. Jesteś wśród osób, które chcą zostać w szkole.. Nauczyciel wita się z uczniami.. Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, uczenie tolerancji..

Scenariusz zajęć/plan dnia.

Jeśli nie jest ona wyżywana tylko na poziomie wygodnictwa, też ją sobie cenię.. Jest to połączenie planu dnia z literaturą wykorzystywaną na zajęciach i opisem zabaw.. Cele ogólne: .. Temat: Świat w moim kolorze.. Rundka wstępna: Uczniowie określają swoją gotowość do zajęć w skali od 1 do 10.. Sprawdź, czy rozumieją różnicę między pasywną.Scenariusz zajęć "Spotkanie z Innym.. Rozmowa na temat tolerancji.. Czym jest?. Cele szczegółowe (operacyjne):Scenariusz zajęć Klasa 3 Data - 02.06 .2014 r. Prowadząca: Teresa Jaworska- Rudy Temat - rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci.. Posługiwać się poprawną polszczyzną i budować zdania zgodne z tematem wypowiedzi.. Wspólne zanotowanie pomysłów i przedstawienie definicji tolerancji.. Cele ogólne: Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.. 1.PDF Otwórz Pobierz.. 2) Przeprowadzenie testu wśród uczniów.. Po rozwiązaniu krzyżówki nauczyciel przedstawia temat lekcji i pyta uczniów, czy uważają się za osoby tolerancyjne.. Może się okazać, że nie wszyscy wiedzą, co to zna-czy być tolerancyjnym i mają problemy ze zdefiniowaniem pojęcia tolerancji.. Temat: Czy jesteśmy tolerancyjni?. Odtworzenie wychowankom bajki "Brzydkie kaczątko":Konspekt zajęć.. Scenariusz zajęć III etap edukacyjny, język polski, zajęcia z wychowawcą Temat: Czy jesteśmy tolerancyjni?.

Przebieg zajęć.

- praca indywidualna.. Co myślisz o tym.Wysłuchanie piosenki Stanisława Soyki 'Tolerancja" - zapoznanie ich z celem zajęć.. Jakie masz myśli i uczucia, kiedy na nią patrzysz?. Zanim to zrobisz, spójrz na fotografię.. Ty też się zgłaszałaś.. Podział klasy na grupy (4-5 osobowe) - zapis na kartkach wszystkich skojarzeń związanych z pojęciem "tolerancja" np. słowa, zjawiska, uczucia, utwory literackie, filmy itp.).. Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć poukładane co, gdzie i jak, po kolei.Uczeń 1 - Tolerancja jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych.. Dlaczego jest ważna?. Scenka 4 Jesteś z grupą przyjaciół.. Grupa: 6-latki.. Kasia - Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. Pobierz załącznik i wydrukuj kartkę z instrukcjami.. SCENARIUSZ LEKCJI W KLASACH I - III NA TEMAT TOLERANCJI I AKCEPTACJI W GRUPIE TEMAT LEKCJI: Inny nie znaczy gorszy!. Czas przeznaczony na zajęcia: 1 godz. lekcyjna (45 minut) Cele ogólne lekcji: kształtowanie w uczniach poczucia akceptacji inności, jej aprobaty w wymiarze pozytywnym;2.. Wprowadzenie: "Czy bycie tolerancyjnym jest trudne?". Uczniowie w grupach wypisują skojarzenia ze słowem "tolerancja"Karteczki z opisem scenki do odegrania (załącznik 3) 4..

Plan zajęć: 1.

Nauczyciel - Bardzo dobrze.Inny nie znaczy gorszy- scenariusz zajęć w przedszkolu z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji Grupa wiekowa - 5 latki.. Powitanie, przedstawienie się dzieci, podanie tematu zajęć przez nauczyciela 2.. Dzień Matki Scenariusz Zajęć Klasa I PDF.AKCEPTACJA DROGĄ DO SZCZĘŚCIA - scenariusz lekcji wychowawczej.. (dla każdego ucznia).. Wyjaśnienie pojęć: dyskryminacja, rasizm, ksenofobia.. Zajęcia o tolerancji dla inności.. Następnie prosi.. • Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość́"; od łac. czasownika tolerare - "wytrzy-mywać́", "znosić",.. • Wychowawca pyta podopiecznych .Aug 22, 2020uczniowie klas 1-3 Termin: Czas trwania zajęć: 45 minut Prowadzący: Cel główny: Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i akceptacji wobec różnic indywidualnych między ludźmi i różnych rodzajów niepełnosprawności.. Zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci.. 2.Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Tolerancja, stereotypy i uprzedzenia Cele: • umiejętność wyjaśniania pojęć: tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, efekt pierwszego wejrzenia • zrozumienie w jaki sposób funkcjonują stereotypy i uprzedzenia w odniesieniu do różnych grup społecznychCEL ZAJĘĆ: uczestnicy dostrzegają różnice i podobieństwa miedzy ludźmi, uczestnicy wyrażają swoje spostrzeżenia i emocje związane z odmiennością, uczestnicy poznają znaczenie pojęć: dyskryminacja, tolerancja, akceptacja, równość, wykluczenie, uczestnicy poznają prawa człowieka oraz kształtowania się procesu emancypacjiElżbieta Matysiak 1..

Nie jest to scenariusz zajęć w klasycznym wydaniu.

Cele: Poznawanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych.. Scenka 5Proponuję przeprowadzenie w klasach młodszych zajęć pt. " WYSPA TOLERANCJI" Pomysł zaczerpnęłam z artykułu zamieszczonego Biuletynie Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej "Nauczyciel z klasą" nr 1, 2001r., następnie ułożyłam scenariusz lekcji dostosowując go do możliwości dzieci z mojej klasy.Temat: JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI.. Do Twojej dyspozycji dostępny dla Pobierz lub otwórz Dzień Matki Scenariusz Zajęć Klasa I rozwiązanymi w formacie PDF przeznaczona dla uczniów i nauczycieli.. Uczniowie losują z woreczka po jednym pasku - na każdej opisane są gesty lub formułki powitalne z różnych krajów.W tym ćwiczeniu wybierzesz jedną postać, której perspektywę postarasz się zrozumieć.. Bardzo dużo mówi się o tolerancji.. Łańcuch skojarzeń: Uczniowie kolejno wypowiadają skojarzenia z pojęciami: tolerancja i nietolerancja a następnie zapisują je na arkuszu szarego papieru .Czy jesteśmy tolerancyjni?. Warunki techniczne:Aktywność pochodzi ze scenariusza Jak stworzyć przepis na tolerancję?. - "burza mózgów".. Nie chcę tylko tolerować swoich uczniów, ale ich akceptować takimi, jakimi są.. Wdrażanie do wyrażania szacunku wobec innych osób.. Uczniowie witają się z nauczycielem.czwartek, 14 sierpnia 2014.. Kształtowanie poczucia własnej wartości jako osoby.. Spróbuj się zachować w sposób asertywny.. TEMAT: Tolerancja?. Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość"; od łac. czasownika tolerare - "wytrzymywać", "znosić", .Scenka 3 Twoja klasa idzie na wagary.. Przekonaj go w sposób asertywny, by przestał.. Treści kształcenia: Uczeń: Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych - rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie - język polski (I.1.1),Tolerancja - konspekt zajęć • Wychowawca dzieli grupę na dwa zespoły i prosi o zastanowienie się nad definicją pojęcia-tolerancja.. Czas trwania: ok. 30 min.. Rozetnij ją na paski z pojedynczymi instrukcjami.. Jeden z kolegów zaczyna ją niegrzecznie zaczepiać.. Każdy uczeń dostaje kartkę z pytaniami, na które musi odpowiedzieć TAK lub NIE.Przebieg zajęć: 1.. Cele: - kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, - wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości, - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób,Scenariusz lekcji wychowawczej tolerancja.. Temat: Kim jest mój kolega?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt