Plan studiów uek prawo

Pobierz

Koła Naukowe.. APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie .Warunkiem formalnym jest zaliczenie pierwszego semestru studiów, ale nie dotyczy to studentów z niepełnosprawnością oraz innych szczególnie ważnych przypadków.. Program studiów stacjonarnych prawo - studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (658 KB).. Podaję też link do tego kierunku gdzie można sprawdzić plan studiów i sylabusy ***Reklama*** 15-05-2015, 12:32 Yozayan.. Łączna liczba punktów ECTS: 60.. Student może samodzielnie decydować o zakresie swojej wiedzy prawniczej korzystając z szerokiej oferty wykładów specjalistycznych.Prawo.. Studia to rzecz drugorzędna.. 60 lat praw konsumenta" 14 lutego 2022 Student kierunku Prawo finalistą konkursu Eye On Tax 7 lutego 2022 Projekt UEK HUB 2.0.. Od czwartego semestru będzie można wybrać specjalność.. W ramach specjalności Zarządzanie firmą realizowane są poniżej wymienione przedmioty.. Posty: 3.387 RE: Prawo na UEK.. Ścieżka nawigacyjna.. Podatki pośrednie Wykład/ .Plan Zajęć .. APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. W drugim semestrze studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym organizowanym przez wybranych przez studentów promotorów prac.13 kwietnia 2022 II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Kilka minut idei prawa" 1 kwietnia 2022 IX Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. "Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro..

Liczy się ...Program studiów.

Oprócz tych przedmiotów, w programie studiów znajdują się także przedmioty podstawowe (wspólne dla wszystkich studentów UEK) oraz kierunkowe (wspólne dla studentów .Prawo na UEK .. A potem - grać lepiej niż wszyscy inni.".. Studia podyplomowe.Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022 Regulamin studiów podyplomowych w UEK obowiązujący od 1 marca 2021 r. Terminy i sposób wprowadzania ocen do elektronicznych protokołów Zasady postępowania dotyczące określonych grup doktorantów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r."Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" dr Marcin Kiełbasa 9 godzin STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - sem.2 22/23 - studia stacjonarne: 1.. Studia II Stopnia - PIERWSZY KIERUNEK O PROFILU PRAKTYCZNYM W UEK!. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na ITZ.. Wydział Student Kandydat Nauka Student Prawo Prawo - studia stacjonarne Prawo - studia stacjonarne.. KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków .. Witam!. Studia I stopnia studia stacjonarne studia niestacjonarnePlan studiów I stopnia Prawo Studia jednolite 5-letnie magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Prawo uzyska tytuł magistra prawa i będzie mógł ubiegać się o przystąpienie do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (np. adwokacką, radcowską, notarialną).Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia.Program studiów Program Studiów Podyplomowych Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym i zakłada 200 godzin zajęć..

Analityka Gospodarcza_Plan studiówPlan zajęć .

Program zamieszczony jest w celach informacyjnych.. "Marka produktów i usług (e-learning)" prof. Joanna Dziadkowiec 15 godzin 2.. 1 lutego 2022Jan 26, 2022Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.Budynek Biblioteki Budynek Główny Księżówka Pawilon A Pawilon B Pawilon C Pawilon D Pawilon E Pawilon F Pawilon G Pawilon Sportowo-dydaktyczny Pawilon Ustronie PPUZ Rakowicka 16 Sienkiewicza 4 Sienkiewicza 5.. Doskonale opracowany program studiów pozwolił mi na .2 Prawo własności intelektualnej Z 2 15 2 15 2 Treści kierunkowe 3 Ekonometria dynamiczna E 1 50 8 20 30 8 4 Prognozowanie gospodarcze E 1 45 7 15 30 7 5 Statystyczna analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis E 1 55 8 25 30 8 6 ..

Sylabusy przedmiotów dla studiów II stopnia dla rocznika 2015/2016) - format pdf.

Kalendarz UEK.. Regulamin studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, określa organizację studiów wyższych oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta.. Strona główna /.. Aktualna wersja programu jest publikowana na stronie UEK.Prawa własności Własność to podstawowe prawo władania rzeczą.. Przyjaciel forum .. Od października tego roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie będzie można studiować prawo.. Podatki bezpośrednie Wykład/ ćwiczenia 9/18 egzamin 4 2 2 - - - - - 6. projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email .PLAN STUDIÓW Stosunki międzynarodowe, specjalność "Euroazja Kierunek -polityka i gospodarka", studia niestacjonarne Przyporządkowanie kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej/ dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się Dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji (62,2%)studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka międzynarodowa oraz specjalności planowanie i inżynieria przestrzenna na kierunku gospodarka przestrzenna, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) i kończy się …PLAN STUDIÓW Kierunek Specjalność Finanse i rachunkowość ..

Informacje dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od roku akademickiego 2019/2020.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 2 października 2019 r. (środa) godzina 8.30 - Inauguracyjna Msza Święta w kościele Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18. godzina 10.00 - Uroczysta .Plany studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad.. "Musisz nauczyć się zasad gry.. APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowiePlany studiów obowiązujące studentów przyjętych od 1 października 2015 r. : Kierunek studiów - Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie (wraz z kartami przedmiotów) studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wraz z kartami przedmiotów) Kierunek studiów - Finanse i rachunkowość 1.. Regulamin stosuje się do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także do osób odbywającychBrygady K.P. Studia podyplomowe "Zarządzanie Kapitałem Ludzkim" prowadzone przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały zorganizowane w sposób profesjonalny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny, dydaktyczny i organizacyjny zajęć.. Program studiów stacjonarnych prawo - studenci rozpoczynający studia od roku 2014 .Studia licencjackie - plan studiów.. Szczegóły określa § 10 Regulaminu Studiów Wyższych na UEK IPS - Indywidualny plan studiówUEK w mediach.. Platforma LMS .. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawo gospodarcze (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt