Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej 2022

Pobierz

2022(1)P DYREKCJA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE WNIOSEK (o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej)Mar 8, 2022May 4, 2022WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ( nazwa szkoły ponadpodstawowej ) ( typ / profil wybranej klasy ) Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać i dostarczyć do sekretariatu wybranej przez kandydata szkoły, w wyznaczonym terminie.WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2022 Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie.. 4 i ust.. INNE SZKOŁY, DO KTÓRYH SKŁADAM WNIOSEK O PRZYJĘ IE DO KLASY PIERWSZEJWniosek musi zostać uzupełniony o następujące dokumenty: 1. dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem) 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku szkoły pierwszego wyboru)Dec 23, 2021Wniosek musi zostać uzupełniony o następujące dokumenty: 1. dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem) 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w przypadku szkoły pierwszego wyboru 3. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w przypadku szkoły pierwszego wyboruzawartość wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust..

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie.

1 marca (od godz. 13.00) - 9 marca (do godz. 16.00) Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej* 10 marca - 14 marcaDRUKOWANYM WNIOSEK (o przyjęcie do szkoły ponad podstawowej [email protected] -wieliczka.pl tel.. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.. Mar 1, 2022Uczniowie mają 2 możliwości złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: za pośrednictwem systemu elektronicznego - w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ze swojej szkoły dane potrzebne do logowania do systemu, w którym ma swoje indywidualne konto; wniosek może zostać wypełniony danymi automatycznie przez system lub uczeń wpisuje je samodzielnie;Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej Technikum Nr 1 5 - LETNIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - LETNIE Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 3- LETNIE Technik logistyk wizażu i stylizacji Operator obrabiarek skrawającychMay 17, 2021Termin składania wniosków o przyjęcie: od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 r. do godz.15:00 2.. 4 i ust.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.. Dane osobowe dzieckaPrawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust..

Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkołyRejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.

14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który Pola zaznaczone * są polami wymagalnymi.Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zespół Szkół Zawodowych im.. Imię i nazwisko dziecka 2.. 1, ust.. Przy składaniu oryginalnych dokumentów kandydatMay 13, 2022Mar 14, 2022ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić drukowanymi literami..

Po wypełnieniu formularza, należy go podpisać i zanieść do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.

PESEL dziecka (w przypadku braku PESEL - seria iWniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 Identyfikator wniosku POZNAŃ 1/2 Proszę o przyjęcie do klasy siódmej szkoły podstawowej - dwujęzycznej (proszę wpisać maksymalnie trzy szkoły, w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej) Pozycja Szkoła podstawowa 1.. 1, ust.. Data i miejsce urodzenia dziecka 3..

Zasady przyjęć[2] Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt