Na wykresie przedstawiono wpływ stężenia auksyny

Pobierz

Po gimnazjum - strona 59.. 1 - korzeń, 2 - Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. Auksyny pobudzają wzrost całej rośliny i tworzenie korzeni.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa (0-1p).. Pomiary dokonywano od godziny 7.00 do 24.00 w ciągu jednej doby.. owoc z nasionami owoc bez nasion, z auksyną (+) owoc bez nasion, bez auksyny (-) a) Sformułuj problem badawczy do tego doświadczenia.. Auksyny wykazują cechy zarówno hormonów w znaczeniu zbliżonym do pojęcia używanego na określenie substancji regulacyjnych ssaków oraz cechy morfogenów, czyli substancji regulujących proces morfogenezy roślin.. Wartość 100% na osi Y oznacza intensywność wzrostu badanych organów w warunkach normalnych, - bez podanej auksyny egzogennej.Wszystkie szalki umieszczono w tych samych warunkach temperatury i oświetlenia.. Maturalne karty pracy część 1.. Auksyny wytwarzane przez merystem wierzchołkowy powodują, że pąki znajdujące się poniżej pozostają w stanie uśpienia.Na wykresie przedstawiono wpływ natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla i temperatury na intensywność procesu fotosyntezy.. Źródło: N. Lenart, Nowoczesne repetytorium z wybranych działów biologii, Warszawa 1997.. Określ jakie stężenie auksyn pobudza a jakie hamuje wzrost łodygi i korzenia, wpisując w okienka cyfry : 1.hamuje wzrost łodygi 2/hamuje wzrost korzenia 3.pobudza wzrost łodygi 4 pobudza wzrost korzenia/ To jest zadanie maturalne str. 250 biologia rozszerzona 1, prosze o .Na wykresie przedstawiono wpływ stężenia auksyny na wzrost korzenia i łodygi..

Na wykresie przedstawiono wpływ stężenia auksyny na wzrost korzenia i łodygi.

Na podstawie analizy schematu oceń, czy stwierdzenia dotyczące wymiany gazowej są prawdziwe.. Po 2 godzinach od rozpoczęcia pomiarów badana osoba spożyła 50 g glukozy.. Książki.. Pobierane przez rośliny z roztworu glebowego sole mineralne są źródłem pierwiastków.. Przyspieszanie wzrostu korzeni, pączków i łodyg następuje przy różnych stężeniach auksyn, przekroczenie określonych stężeń hamuje ich wzrost.. Wartość 100% na osi Y oznacza intensywność wzrostu badanych organów w warunkach normalnych, - bez podanej auksyny egzogennej.Na wykresie przedstawiono wpływ stężenia auksyny na wzrost korzenia i łodygi.. Zakres temperatury, w której zachodzi fotosynteza, jest szerszy przy niższym stężeniu CO2, niż przy wyższym stężeniu CO2.Auksyny wpływają hamująco na formowanie się tkanki odcinającej i padanie liści, są także odpowiedzialne za zjawisko dominacji wierzchołkowej, polegające na zahamowaniu rozwoju pąków pędowych.. (3 pkt.). Odczytaj z wykresu i zapisz przedział stężeń auksyny, który można zastosować, aby pobudzić do wzrostu: tylko korzeń: tylko łodygę: 10^-5 ppm 1 ppm.na wykresie przedstawiono stężenie auksyn w różnych organach roślinnych i jego wpływ na wzrost tych organów.. Fizjologia roślin - zadania.. Stymulują wzrost roślin oraz wpływają na kształtowanie się owoców partenokarpicznych i odgrywają istotną rolę w procesach adaptacji takich jak fototropizm i geotropizm..

Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym rysunku.

Ostatni posiłek badana osoba spożyła 12 godzin przed rozpoczęciem badania.Na wykresie przedstawiono porównanie natężenia fotosyntezy w zależności od oświetlenia .. Ciśnienie osmotyczne innych komórek epidermalnych podczas eksperymentu było stałe i wynosiło 2 MPa.Na wykresach przedstawiono wyniki pomiarów stężenia glukozy (wykres A) i insuliny (wykres B) w osoczu krwi zdrowego człowieka rejestrowane w ciągu 9 godzin.. R4hhPcdfFJMQj Wykres zależności intensywności fotosyntezy (oś Y) od natężenia oświetlenia (oś X).. Pierwszą odkrytą .Jest to zadanie zamknięte typu "prawda-fałsz" i sprawdzało umiejętność analizy 20 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 przedstawionych w formie wykresu wyników doświadczenia, które dotyczyło badania wpływu różnego stężenia auksyny (IAA) na wzrost wydłużeniowy fragmentów epikotyli grochu.. Wydalanie dwutlenku węgla umieszczone jest na osi y poniżej osi x, a pobieranie dwutlenku węgla umieszone jest na osi y, powyżej osi x.Życzymy powodzenia!.

Na wykresie przedstawiono rozmieszczenie receptorów - czopków i pręcików - w siatkówce oka człowieka.

Dokonaj analizy powyższego wykresu, a następnie sformułuj jeden wniosek dotyczący wpływuAuksyny - grupa substancji chemicznych zaliczanych do hormonów roślinnych.. Zadanie 6.1.Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ stężenia CO 2 na intensywność fotosyntezy dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin - A i B. Na podstawie: Fizjologia roślin, red. M. Kozłowska, Poznań 2007. a) Sformułuj wniosek dotyczący różnicy w efektywności wykorzystania dwutlenku węglaFizjologia roślin zadania maturalne 2. course: 3 klasa Biologia.. MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 1.. Zakres rozszerzony.. Wartość 100% na osi Y oznacza intensywność wzrostu badanych organów w warunkach normalnych, - bez podanej auksyny egzogennej.Na wykresie B natomiast przedstawiono reakcje organów rośliny na różne stężenia auksyny w roztworze (w odniesieniu do próby kontrolnej), dzięki którym to reakcjom można przewidzieć wyniki tego doświadczenia.Na wykresie przedstawiono wpływ auksyny na reakcje wzrostowe organów roślinnych przy różnych wartościach jej stężenia..

Po gimnazjumNa wykresie przedstawiono stężenie auksyn w różnych organach roślinnych i jego wpływ na wzrost tych organów.

Wykres przedstawia świetlny punkt kompensacyjny oraz wysycenia w zależności od natężenia światła (oś x) i pobierania, wydzielania dwutlenku węgla (oś y).. niezbędnych do prawidłowego przebiegu w komórkach wielu przemian biochemicznych, m.in. związanych z procesem fotosyntezy.. a)1. między 10-11 a 10-10 g/cm3 Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Uschnięcie głównego wierzchołka wzrostu pędu przyspiesza rozwój pędów bocznych, powodując rozkrzewianie.Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin - A i B. a) Sformułuj wniosek dotyczący różnicy w efektywności wykorzystania dwutlenku węgla przez rośliny grupy A i grupy B, przy stężeniu CO2 występującym w atmosferze ziemskiej.Na wykresie przedstawiono wpływ stężenia auksyny na wzrost korzenia i łodygi.. Wartość 100% na osi Y oznacza intensywność wzrostu badanych organów w warunkach normalnych, - bez podanej auksyny egzogennej.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Schemat przedstawia wymianę gazową miedzy tkankami a naczyniami włosowatymi (A) oraz między naczyniami włosowatymi a pęcherzykami płucnymi (B).. OKREŚL, jakie stężenie auksyn pobudza, a jakie hamuje wzrost łodygi i korzenia, wpisując w okienka na wykresie numery oznaczające poniższe stwierdzenia dotyczące auksyn 1.Komentarze.. Po gimnazjum.. Badano ich zagęszczenie w różnych odległościach od dołka środkowego.Na wykresie przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia osmotycznego w komórkach szparkowych oraz obserwacje stopnia otwarcia szparek badanej rośliny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt