Znaczenie lasu dla człowieka prezentacja

Pobierz

Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Bioróżnorodność - znaczenie i zagrożenia Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta z dofinansowania w kwocie 900 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.. Jest w swej istocie jedynym niezastąpionym filtrem wody źródlanej.Co daje las.. Poza jego głównym składnikiem - drzewami - występują w nim także krzewy, krzewinki, runo leśne, mchy oraz swoista, charakterystyczna dla tego typu ekosystemu .. Gleba leśna wraz z warstwą ściółki i humusu bardzo łatwo chłonie wodę i ją magazynuje.. Dlatego też leśnicy dokładają wszelkich starań aby utrzymywał się on na wysokim poziomie.. Wspólna dyskusja na temat znaczenia lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka; 8.. Pytania i odpowiedzi .Las regulatorem gospodarki wodnej Korzystne oddziaływanie lasu na gospodarkę wodną będzie stale przybierać na znaczeniu.. Ogromne znaczenie lasu dla ochrony wód wynika ze szczególnej właściwości gleby leśnej.. Las od zawsze odgrywał ogromną rolę w życiu człowieka - dawał mu schronienie, pokarm i opał.. Las ma tez duże znaczenie przyrodnicze - gromadzi wodę, jest filtrem zanieczyszczeń i tłumi hałas.Lasy upiększają otoczenie człowieka, stanowiąc element dekoracyjny, są inspiracją twórczości artystycznej..

Znaczenie lasu dla człowieka.

Drogi uczniu klasy 6 Przygotowana przeze mnie prezentacja pomoże Ci poznać różnorodność ptaków.. Zapyla kwiaty 3.Las kojarzy nam się z czystym, zdrowym powietrzem i idąc do lasu pragniemy się dotlenić.. To ekosystem pełen bioróżnorodności, choć w ścisłym powiązaniu jak jeden organizm.Las i jego znaczenie dla dawnych mieszkańców wsi Szczegóły Kategoria: Natura i my W przeszłości lasy porastały znaczną część terytorium naszego kraju, nic więc dziwnego, że życie ludzi, a zwłaszcza mieszkańców wsi, było z nim bardzo blisko związane.Człowiek od dawna korzysta z bogactw lasu.. - Las ma bardzo duże znaczenie dla człowieka - dostarcza mu bowiem między innymi drewna - Pytania i odpowiedzi - Przyroda.. Jedne owady człowiek hoduje, inne tępi.. Jest to krótki przegląd owadów pożytecznych dla gospodarki człowieka, szczególnie rolnictwa i kilka szkodników niszczących uprawy.Stan zdrowotny lasu ma kapitalne znaczenie dla jego przetrwania we współczesnym środowisku.. Woda spełnia szereg funkcji w naszym organizmie.. Rozwiązania zadań.. Las jest formacją roślinną powstałą naturalnie lub stworzoną przez człowieka.. Rozwiązania zadań.. Zachowanie równowagi między potrzebami przyrody i człowieka to wyzwanie, któremu na co dzień staramy się sprostać.Lasy -płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia..

Są związane z życiem człowieka.

Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.LAS- jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba związane są ze sobą wzajemnymi wpływami i współzależnościami.TEMAT: Przegląd i znaczenie ptaków (1).. Z roku na rok moc obliczeniowa urządzeń mobilnych wzrasta, zwiększa się przepustowość przesyłuznaczeniu drzew i lasu dla życia człowieka, dzięki tej akcji dzieci miały okazję do bliższego kontaktu z naturą w postaci drzew.. W zamian dają ludziom i wszystkim zwierzętom, tlen niezbędny do życia oraz do istnienia.. Lasy są "fabryką tlenu", chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi, są ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt.. Karta pracy Część końcowa - 9.. Dziś dostarcza drewna do wyrobu mebli i papieru.. - Las ma bardzo duże znaczenie dla człowieka - dostarcza mu bowiem między innymi drewna - Pytania i odpowiedzi - Przyroda.. Istotną rolą wody jest także usuwanie toksyn i wszelkich szkodliwych substancji z organizmu..

Mają również znaczenie glebotwórcze.

Wśród zagrożeń środowiska przyrodniczego wyróżniamy trzy grupy, które zależą od rodzaju czynnika szkodo-twórczego:Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Mnogość funkcji, które pełnią lasy, jest tak duża, że dla jasności podzielono je na dwie grupy - funkcje produkcyjne (z grubsza rzecz biorąc - .Patrzymy na las we wszystkich jego wymiarach: przyrodniczym, społecznym i gospodarczym.. Tymczasem żołnierze atakujący zamek, by nie można było zbyt wcześnie odkryć ich liczby, osłaniają się gałęziami z lasu i wydaje się z daleka, że to drzewa wyruszyły przeciw Makbetowi.Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku ABSTRAKT Technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia.. Skroplona wilgoć spływa po korze do gleby leśnej.. Niestety, ciało człowieka nie ma .. Naszym przodkom zapewniał on żywność i opał.. Jej głównym zadaniem jest utrzymywanie temperatury ciała na stałym, korzystnym dla jego funkcjonowania, poziomie.. Las przeciwdziała zanieczyszczaniu wód.. Zorganizowano również pochód ekologiczny, którego celem było7..

Nazwa owada Znaczenie dla przyrody i człowieka 1.

Pytania i odpowiedzi .. Ustalenie zasad zachowania się w lesie na podstawie historyjki.. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi.. Ich obecność pomaga lub wręcz przeciwnie szkodzi.. 2. regulują stosunki wodne przez zatrzymywanie wód opadowych i opóźnianie ich spływu do rzek co zapobiega gwałtownym powodziom i wezbraniom rzek.Drzewa odgrywają bardzo znaczącą rolę dla życia na Ziemi.. Warszawa, 10.09.2014 r.Las - kompleks roślin, wśród których przeważają drzewa rosnące w zwarciu, stanowiący środowisko życia dla wielu gatunków fauny.. Pracujemy dla lasu - jego trwałości i różnorodności, ale też służymy tym, którzy z lasu w różny sposób korzystają.. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.1.. Pomimo rozwoju cywilizacyjnego znaczenie lasu nadal jest bardzo duże, a jego zanik przyniósłby wiele negatywnych skutków.Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Następnie skroplona wilgoć spływa po korze do gleby leśnej.. Podsumowanie zajęć poprzez uzupełnienie kart pracy ( prawda, fałsz) 10.Owady są największa grupą zwierząt występujących na Ziemi.. Pszczoła 2.. Udział tego typu opadów stanowi niekiedy w górskich lasach aż 70 procent.Dla Makbeta las mógłby się więc stać zagrożeniem, ale rycerz wie, że drzewa nie są zdolne do przemieszczania się.. węgla i produkcję tlenu, bez którego życie na ziemi nie byłoby możliwe.. Znaczenie lasu dla człowieka.. Zapisz temat w zeszycie.. Jednak w lasach o zwartym drzewostanie, rosnących w kotlinach śródgórskich, mogą w godzinach porannych, w warstwie przygruntowej, wystąpić deficyty tlenu; jego zawartość może spaść do 12-15%, podczas gdy normalna zawartość wynosi około 21%.Przełomowym momentem dla przetrwania Puszczy Białowieskiej, gdzie zachowały się ostatnie w Europie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym, był rok 1929, kiedy to polski rząd, po protestach leśników, zerwał umowę na wyrąb z firmą Century European Timber Corporation.Dary lasu.. Zapoznaj się z prezentacją.pokarmem dla niektórych gatunków much, a opadłe liście dla wielu owadów bezskrzydłowych.. Saprofagi pełnią ważną funkcję w życiu reducentów (grzybów i bakterii) - czynią materię o wiele lepiej dostępną dla nich.. Podstawowe funkcje estetyczne i krajoznawcze lasu to przede wszystkim poprawa wyglądu środowiska i zróżnicowanie krajobrazu.Funkcja i znaczenie lasów 1.poprawiają skład chemiczny powietrza przez pochłanianie dwutl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt