Konspekt lekcji języka polskiego jako obcego

Pobierz

Witamy wszystkie rodziny mieszkające poza granicami naszego kraju.. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dział do nauki języka polskiego.. I TEMAT: O rzeczowniku rzeczy kilka.. Ponadto, postanowiono osobno opisać umiejętności niezbędne do odbioru, analizy i interpretacji dzieła kultury, które są możliwe do osiągnięcia przez ucznia dopiero po nabyciu odpowiednio wysokiej kompetencji językowej.. UCZĄCY SIĘ I NAUCZYCIEL W PROCESIE DYDAKTYCZNYM.. 5.KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TEMAT: Inni czy tacy sami?. Dwusemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracających do Polski .Nauczanie języka obcego w różnych grupach wiekowych: programy, metody, motywacje, zainteresowania właściwe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.. Lekcja języka polskiego jako obcego: planowanie lekcji, przygotowywanie materiałów, formy pracy w klasie (interakcje), praca w grupach, praca jeden na jeden, zarządzanie czasem, feedback.. - na podstawie opowiadania J. Kiersta "Radość".. książki.. Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych z uwzględnieniem problemów komunikacji międzykulturowej.. Moduł II Część 1 - CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM.. Wyrażanie w języku obcym własnych sądów na .język: polski: język czasopisma: polski: słowa kluczowe w j. polskim: scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego: słowa kluczowe w j. angielskim: scenarios of Polish as a foreign language lesson: liczba arkuszy wydawniczych: 0,15: wydział: instytut / zakład / katedra:Przebieg lekcji: 1..

Organizowanie pracy lektora języka polskiego jako obcego.

Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego.. Nauczyciel umieszcza nazwy poznanych zwierząt na tablicy.1 KONSPEKT ZDALNEJ LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO Klasa: IV Przedmiot: język polski Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. praca samodzielna Termin: 24.11.2020r.. poradniki.. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska.. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV realizacja treści ponadprzedmiotowych na lekcjach j. polskiego oraz promocja twórczości własnej dzieci Moduł II Część 3 - TECHNIKI ĆWICZENIOWE TOWARZYSZĄCE CZYTANIU I POTEKSTOWE.Polski jako język obcy.. Bardziej szczegółowo author: Rabiej Agnieszka , Marczyńska Hanna , Zaręba Beata: reviewer: Janowska Iwona : place of creation: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.. Rozpoczęcie lekcji: - zaśpiewanie piosenki powitalnej, - sprawdzenie obecności: Who is on duty today?. Cele nauczania sprawności językowych uczniów I klasy SłuchanieJeśli przez większość lekcji mówisz do swoich studentów po angielsku albo w jakimś innym języku, to TY ćwiczysz swój język obcy, nie Twoi studenci.. Kształcenie umiejętności krótkiego przekazywania treści .Planowanie lekcji języka obcego: podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych..

Ewaluacja w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

Moduł I część 4 - DŹWIĘK.. EWA LIPIŃSKA: Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiegoScenariusze realizuj w dowolnym momencie roku szkolnego, jako uzupełnienie podręcznika lub ciekawą alternatywę.. Publikacja pokazuje praktyczny aspekt nauczycielskich działań planistycznych opartych na zasadach podejścia zadaniowego ESOKJ .Konspekty lekcji.. RodziceWŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Wprowadzenie.. Nauka polskiego to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich małych i dużych super-dzieciaków :) Wierzymy, że z naszą niewielką pomocą dzieci świetnie sobie poradzą.40 koncepcji dobrych lekcji [Dokument elektroniczny] : scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego.. Panuje błędna opinia, że w trakcie kursu języka polskiego dla początkujących (szczególnie na pierwszych lekcjach), nie jest możliwe ciągłe posługiwanie się polszczyzną.w Polsce, którzy uczą w kraju języka polskiego jako drugiego.. Dobre praktyki.. Lekcja powtórzeniowa.. Podczas lekcji projektowych, uczniowie pracując indywidualnie i w grupie, nauczą się koncentrować na zadaniu, będą trenować krytyczne myślenie, kreatywność i rozpoznawanie emocji.Uwaga, w roku akademickim 2021/2022 - zajęcia planowane na studiach w 50% będą prowadzone w trybie online (niezależnie od sytuacji pandemicznej)..

scenariusze ...Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV.

Wydane w seriach: Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.. projekty naukowe; projekty studenckie; certyfikacja; galeria; kontaktKonspekt lekcji z języka polskiego.. Moduł I część 1 - MÓWIENIE.. oferta dla studentÓw polskich; oferta dla studentÓw zagranicznych; publikacje.. journal title: Acta Universitatis Lodziensis.W części drugiej zamieszczono propozycję planu wynikowego oraz przykłady konspektów lekcji języka polskiego jako obcego.. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.. Program został pomyślany jako pomoc przy planowaniu działań dydaktycznych, umożliwiająca nauczycielowi dostosowanie swojego warsztatu pedagogicznego do wyzwań, jakie niesie ze sobą nauczanie języka polskiego jako drugiego.. Metodyka, dydaktyka, pedagogika a nauczanie języka polskiego jako obcego EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY: Wstęp.. Poziomy A1-C2.. W miejsce długich, monotonnych, odtwórczych działań zaleca się krótsze, ale wymagające kreatywności i zaangażowania osobistego ćwiczenia..

Poznaję najważniejsze informacjejęzyka polskiego jako obcego.

Historia, kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego.Danuta Pukas-Palimąka, Planowanie zajęć z języka polskiego jako obcego - konspekt lekcji Część II Zagadnienia dydaktyki szczegółowej języka polskiego jako obcego Przemysław E. Gębal, Realia i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcegoDobra organizacja lekcji języka obcego uwzględnia rozwój różnych sprawności językowych, różnorodność i szybkie tempo ćwiczeń oraz dużą aktywność komunikacyjną uczniów.. języki obce.. Moduł I część 3 - SŁOWO.. A1 - elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym / oprac.. Cele operacyjne: Uczeń potrafi: Odróżniać czasownik spośród innych części; Wykorzystać czasownik do konstrukcji zdańRealizacja celów kształcenia jest możliwa poprzez: • respektowanie dotychczasowych doświadczeń językowych ucznia, • spiralny układ treści nauczania, • selektywny dobór materiału językowego ze względu na jego dostosowanie do poziomu znajomości języka polskiego przez dziecko, • stosowanie wielokanałowych sposobów prezentowania i ćwiczenia umiejętności językowych poprzez odwoływanie się do wszystkich zmysłów, • odwoływanie się do zdolności naśladowczych .Nazwa studiów: Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Podstawy prawne: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla .Obwód i pole prostokąta - konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia i CLILKONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V (13 grudzień) 2.. 40 koncepcji dobrych lekcji [Dokument elektroniczny]: scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego / pod red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby.. (tekst jest zamieszczony w podręczniku M. Nagajowej "Słowo za słowem") Cele lekcji: Zapoznanie uczniów z opowiadaniem "Radość" J. Kiersta .. Następnie w konspekcie umieszczamy takie informacje, jak temat lekcji, czas jej trwania (pamiętajmy, że nie musi być to jedna godzina lekcyjna), metody, formy pracy, literaturę metodyczną i merytoryczną, cel główny oraz cele operacyjne.Scenariusze dla klas IV-VIII - Język polski - Uniwersytet Dzieci w Klasie.Nauczanie języka polskiego jako obcego - webinarium.. Cel główny: Znajomość podstawowej części mowy, którą uczeń posługuje się w mowie i piśmie.. TEMAT: Nie mogę zapomnieć o czasowniku.. S. Ligonia w Katowicach Czas trwanie: 30 min.. publikacje naukowe; publikacje dydaktyczne; projekty.. Moduł I część 2 - BODZIEC..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt