Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Pobierz

Zwiększa czytelność w ciemności.. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.. Załączniki.. Przedmiot zamówienia: " Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej".. skierowane w warunkach określonych w art. 4 pkt.. Kryterium oceny ofert .ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA CUPT.DO.OZ.25.3.2017.1.AB Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia poniżej 30 000 Euro Warszawa, dnia 02.03.2017r.Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe są dostawy materiałów biurowych do ZSRCKU w Wojsławicach w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "W pole z GPS-em"- nr umowy RPLD.11.03.01-10-0027/17-00 "A nuż widelec…" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0021/17-00Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych.. zgodnie ze specyfikacją w załączniku.. Koszulki na A4- 100 sztuk op 6 6.. II Materiały do terapii zajęciowej.. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m.. Koperty duże A4 - 100 sztuk op 1 5.. IV Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:.. Tryb nocny: Ten tryb ustawia niski kontrast.. Zamawiający: Powiatowa StacjaOfertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy..

Zapytanie ofertowe materiały biurowe Góra.

ZAPYTANIE OFERTOWE MATERIAŁY BIUROWE 640 KB - 21.01.2020 11:55 Pobierz.. Zapytanie - materiały biurowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Jan 25, 2022Szacunkowe ilości artykułów biurowych podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty.. biurowe i eksploatacyjne" nie później niż do dnia 11.02.2013 do godz. 12.00, oryginały dokumentów powinny być .ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb uczestników projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II" nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 1. Zamawiający Powiat Wielicki - Zespół Szkół w Gdowie Gdów 405; 32-420 GdówZapytanie ofertowe na materiały biurowe Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do siedziby ROM-E Metis w Katowicach oraz do filii ROM-E Metis w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn..

1.Zapytanie ofertowe - na dostawę materiałów biurowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.. Zapytanie ofertowe na materiały biurowe Załącznik 1 Opublikowano 9 lutego 2018 Wróć Nowości Kalendarz szkoleńZwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:.. Jest to również pomocne dla osób z .1. Zamawiający:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna.. Ofertę należy przesyłać mailem na adres w tytule wiadomości wpisując: "Oferta - artykuły biurowe Polska Wschodnia II" lub faksem na numer telefonu 41 375 14 56Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.. Zamówienia publiczne Poniżej 130 000 zł.. Poniżej przedstawiamy treść zapytania ofertowego 1/SCREP/2020 wraz z formularzem ofertowym, który należy złożyć do Stowarzyszenia do 24 marca 2020 r. do godziny 16.00.. I. J. Paderewskiego 35 zaprasza do zło żenia oferty na dostaw ę pn.: "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wro cławiu" .. INFORMACJE NIEZB ĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁO ŻENIA OFERTY :Zapytanie ofertowe - materiały biurowe Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 05 września 2013 14:22 - Poprawiony piątek, 13 września 2013 12:49 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek orazStowarzyszenie "CREP" zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na sukcesywnej dostawie materiałów biurowych na potrzeby Stowarzyszenia "CREP"..

Formularz oferty Materiały biurowe 47 KB - 25.02.2020 14:24 Pobierz.Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty - 100% .

IV.Dec 31, 2020Na górze każdej strony znajduje się menu z szybkimi odnośnikami (nawigacja za pomocą linków wewnętrznych).. Koszulki na A5 - 100 sztuk op. 3 7.. Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze.. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wyznaczonych terminów dostawy.. II Materiały do terapii zajęciowej.. III Zapotrzebowanie na artykuły higieniczne.. Ofertę wypełnioną należy złożyć w biurze Fundacji lub przesłać na adres e-mail: z dopiskiem "oferta na mat.. III Zapotrzebowanie na artykuły higieniczne.. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych .. nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w .. Długopisy zwykłe szt. 40 8.ZAPYTANIE OFERTOWE na "Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy w związku z art.4 ust.. Dane Zamawiającego:Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych niezbędnych do przygotowywania materiałów doradczych i animacyjnych..

IV Zapotrzebowanie ...Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy.

Termin realizacji zamówienia:Dostawy będą realizowane w terminie do 31 grudnia 2019r.. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. Materiały Biurowe.. ZAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 182 KB - 21.01.2020 11:55 Pobierz.Załącznik nr 3 do zapytania określa miejsce, datę oraz ilość materiałów biurowych na jedną partię dostawy.. od dnia podpisania umowy.ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj ący - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z siedzib ą przy al.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579).. - Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt 8 w/wym ustawy).. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07 kwietnia 2014 r. Termin i sposób składania ofert: Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: I.. W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Maciejowicach w artykuły biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Maciejowicach w 2012 r.Kopernika 36, 31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na wytworzenie i dostawę materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0175/19-00 pn.: .. Orientacyjna ilość 1.. Tryb nocny.. I Materiały Biurowe.. ZAPYTANIE OFERTOWE MATERIAŁY BIUROWE 889 KB - 25.02.2020 14:24 Pobierz.. Materiały do terapii zajęciowej .. Koperty małe - 100 szt op 3 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt