Czas past continuous zastosowanie

Pobierz

- Wracaliśmy do domu, podczas gdy nasi rodzice wciąż pracowali.. O czynnościach, które były tłem dla innych (w trakcie jednej czynności wydarzyło się coś innego): She was washing a dishes when he died.. Wczoraj o 3 po południu jechałem do pracy.. Różnica tkwi w czasowniku być ( to be) - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego.. O czynnościach trwających jakiś czas w przeszłości (moment ten nie jest dokładnie określony).. TWORZENIE.. Czasu Past Continuous używamy do mówienia o sytuacjach, które działy się dłużej w przeszłości i stanowiły opis jakiejś scenyEF Education First - PolskaMar 6, 2022Past Continuous stosujemy odnosząc się do: - kilku czynności/sytuacji, które trwały w tym samym czasie (aspekt niedokonany) We were coming back home while our parents were still working.. Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości.. Oglądałem telewizję, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi.Użycie.. - Spacerowała po parku.Czas Past Continuous bardzo często używany jest w opisywaniu wydarzeń przeszłych, które przerwało inne wydarzenie.. Dzisiaj przeanalizujemy kolejny czas gramatyczny języka angielskiego, a mianowicie Past Continous Z pewnością znacie już czas Present Continuous i wiecie, kiedy go używamy.. - Wczoraj cały dzień malowałam pokój..

Past Continuous - zastosowanie.

Czynność dłuższa jest w czasie Past Continuous, a krótsza w Past Simple.. Czas Past Continuos służy do opisywania czynności lub stanów, które trwały w przeszłości i zostały niedokończone lub zakończone przez inną czynność lub zdarzenie.. 1. do mówienia o wydarzeniach trwających w określonym momencie w przeszłości, gdy byliśmy w trakcie wykonywania jakiejś czynności: play Yesterday at 5:00 I was reading a book.. - Steven oglądał telewizję o trzeciej nad ranem.. - tła głównych wydarzeń w opowiadaniu We were going through a forest, the birds were singing and … Past Continuous .Czas Past Simple używamy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości i o faktach, które nie są już aktualne.. Jego konstrukcja jest podobna do konstrukcji czasu Present Continuous, a używamy go najczęściej razem z czasem Past Simple.. Wczoraj o 5:00 czytałam książkę.. Formułując poniższe zdanie pragniemy powiedzieć, że rozmowa trwała prawdopodobnie całą noc.Dodatkowe użycie czasu Past Continuous: mówienie o kilku czynnościach, które odbywały się równocześnie w tym samym czasie, np. The sun was shining, the birds were singing and people were going to work.. WHEN - Gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które wydarzyły się w chwili gdy inna .Past Continuous - budowa..

Możemy więc określić ten czas jako czas przeszły niedokonany.Past Perfect Continuous - zastosowanie.

Czekaliśmy pół godziny zanim zdecydowaliśmy się zadzwonić do niego.Faktycznie czynności w Past Continuous trwają dłużej w przeszłości, ale muszą opisywać "tło jakiegoś wydarzenia" i dotyczyć tego co jest w 'zamkniętej przeszłości" za nami.. Podobnie, jak w przypadku Past Perfect Simple, czasu Past Perfect Continuous możemy użyć tylko wtedy, gdy mówimy o czynności w czasie przeszłym w odniesieniu do innej czynności, wydarzenia lub punktu w czasie w przeszłości.Stosując Past Perfect Continuous zaznaczamy, że czynność ta rozpoczęła się i trwała przez jakiś czas przed inną .Użycie czasu .. Jadłem śniadanie, kiedy Tom przyszedł.. Różnica między tymi dwoma czasami polega na tym, że w Past Simple mówimy o czynności dokonanej, a w Past .Sep 5, 2021Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, to czas, którego używamy do opisywania niezakończonych czynności z przeszłości, które trwały przez dłuższy czas.. dział: Tenses: Czasy angielskie.. Słońce świeciło, ptaki śpiewały, a ludzie szli do pracy.Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous.. )Past Continuous - Użycie.. Past Continuous - czas przeszły ciągły.. B. Zastosowania Zasada 1. rozpoczęły się w przeszłości i nie wiemy czy zostały zakończone - czynności niedokonane She was walking in the park..

Zdania twierdzące w czasie Past Continous tworzy poprzez zastosowanie następującej konstrukcji: Osoba + was/were + czasownik + ing.

Nie wspominamy kiedy czynność się zaczęła bądź skończyła.. A oto najpowszechniejsze zastosowania konstrukcji przeszłej ciągłej: Czas Past Continuous stosowany jest celem informowania, że określona czynność trwała w danym momencie w przeszłości.. Co ważne bardzo często też wskazujemy jak długo trwała dana czynność.. Natomiast czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały jakiś czas w przeszłości.. Czas Past Continuous używamy mówiąc: 1.. - Betty wczoraj gotowała obiad.Czas Past Continuous jest często stosowany w zdaniach zawierających następujące wyrazy: 1.. Czas Past Continuous stosujemy wyrażania sytuacji z przeszłości, które trwały przez jakiś czas, ale nie wskazujemy ani początku ani końca tych sytuacji, ponieważ nie jest to dla nas szczególnie ważne.. Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasowników posiłkowych ( auxiliary verb) " have " w formie przeszłej - had (dla wszystkich osób) i been oraz czasownika głównego z końcówką - ing.Past Continuous.. WHILE - Gdy mówimy o kilku sytuacjach, które trwały jednocześnie.. My husband was snoring all night.Zastosowanie czasu Past Continuous Past Continuous używa się: Do opisu czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości..

Past Continous to jego "starszy brat", odpowiednik czasu prostego ciągłego, tyle że dotyczący przeszłości.Past Continuous definicja: jeden z czasów w języku angielskim, którego odpowiednikiem w języku polskim może być czas Przeszły Ciągły, służący do wyrażania czynności, które miały miejsce w przeszłości w określonym przedziale czasowym i które były w trakcie wykonywania.Past Perfect Continuous - zastosowanie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt