Opisz budowę błony komórkowej

Pobierz

Wskaż grupy organizmów, u których ona* jej lipidowa część powstaje z fragmentu błony komórki gospodarza * białkową część tworzą specyficzne białka wirusowe o charakterze glikoprotein ( funkcja receptorów i łączenia kapsydu z osłonką lipidową ) Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w.BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki.. Ponieważ oligosacharydy i polisacharydy wiążą wodę, powierzchnia komórki jest śliska.Błona ta nazywaną błoną białkowo-lipidową zawiera otworki zwane porami.. Cele szczegółowe: 1.. Glikokaliks ochrania powierzchnię komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.. Zawiera materiał DNA (genetyczny), który razem z białkami tworzy chromatynę.12.. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony ( białka powierzchniowe ), a .Porównaj budowe ściany komórkowej G (+) i G(-) Cecha Gram + Gram - Obecność błony zewnętrznej.. Z kolei w świecie bakterii, protistów, grzybów, roślin i zwierząt spotyka się pojedyncze komórki‑organizmy, które prowadzą procesy życiowe .Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej.. Budowę błon biologicznych opisuje model płynnej mozaiki.. Polub to zadanie.. Kariolimfa: Kariolimfa (sok jądrowy) to płyn wypełniający jądro komórkowe.Wyjaśnij na czym polega asymetria błony komórkowej..

Budowa błony komórkowej.

Umożliwiają kontakt z cytoplazmą.. Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są wBiałka budujące błonę komórkową dzielimy na białka powierzchniowe oraz na białka integralne, które wbudowane w podwójny zrąb lipidowy mogą tworzyć kanały przenośnikowe.. Budowa błon biologicznych.. W zewnętrznej warstwie błony komórkowej znajdują się także glikolipidy.Błona komórkowa Budowa: składnikami błony są białka i lipidy Funkcje - izolacja komórki od środowiska pozakomórkowego - umożliwia transport substancji z komórki i do komórki Cechy: zasadniczą cechą jest wybiórcza (selektywna).Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z budową błony komórkowej i transportem błonowym.. Cienki mukokompleks (1- warstwy), brak mostków miedzypeptydowych Kwasy tejchojowe - dodatkowa ochrona.. Pory w otoczce jądrowej: Pory zapewniają wymianę substancji między wnętrzem jądra a cytozolem.. Omów zjawisko osmozy, plazmolizy i deplazmolizy.. Peptydoglikan Gruba warstwa, ok 40 warst mukopeptydu - mureiny.. Zgodnie z modelem płynnej mozaiki błony komórkowe składają się z dwóch płynnych warstw, zbudowanych z przede wszystkim z fosfolipidów..

- uczeń poznaje budowę błony komórkowej.

U zwierząt na powierzchni błony występują przyłączone do niektórych białek reszty węglowodanowe, tzw. glikokaliks.Błona komórkowa - otacza zarówno komórkę roślinną jak i zwierzęcą.. Pod względem chemicznym składa się z fosfolipidów (w tym lecytyny), białek integralnych(stanowią 70% wszystkich protein) i powierzchniowych, oligosacharydów (1-5%)i enzymów.Błona komórkowa Budowa: składnikami błony są białka i lipidy Funkcje - izolacja komórki od środowiska pozakomórkowego - umożliwia transport substancji z komórki i do komórki Cechy: zasadniczą cechą jest wybiórcza (selektywna).Błona komórkowa, błona cytoplazmatyczna, błona plazmatyczna, plazmolemma, plazmolema ( cytolemma, plasmolemma) - półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.. Nie występuje Obecna.. - uczeń dowiaduje się czym jest błona komórkowa.. - uczeń poznaje właściwości i funkcje błony komórkowej.Komórkowa budowa organizmów Czy wiesz, że organizm człowieka składa się z bilionów komórek, a każda stanowi bardzo skomplikowany układ intensywnie współpracujących elementów?.

Opisz budowę i funkcje ściany komórkowej.

Obecne BrakBłony komórkowe nazywamy również błonami cytoplazmatycznymi lub elementarnymi .. Wskaż elementy budowy błony komórkowej, które decydują o jej asymetrii.Budowa komórki zawierającej jądro JĄDRO Jest otoczone dwoma błonami tworzącymi otoczkę jądrową (przez nią lub przez czasowo otwierane pory- odbywa się transport).. BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki.. Wyjaśnij, na czym polegają poszczególne rodzaje transportu przez błonę komórkową (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt