Oświecenie notatka pdf

Pobierz

Który zbiór terminów prawidłowo określa epokę?Oświecenie to czas pojawienia się wspólnoty kulturowej, nieuznającej granic państwowych: językiem elit była francuszczyzna, czytano Woltera i wystawiano sztuki Moliera, modne stały się ogrody w stylu francuskim itd.. Epokę zapowiedziało wydanie w 1689 roku przez angielskiego filozofa, Johna Locke'a Listów o tolerancji.Temat: Kultura polskiego oświecenia.. Terminy: absolutyzm oświecony, józefinizm, merkantylizm, protekcjonizm 2.. Polska: lata czterdzieste XVIII w.. Klasycyzm był dominującym nurtem w ówczesnej literaturze.. 2.Główne kierunki filozoficzne to racjonalizm i empiryzm, które wskazują, że źródłem wiedzy jest rozum i doświadczenie.4 głównepojęciaokreślająceOświecenie: 1. aufklarung, oznacza .Notatka: 1.. Ignacy Krasicki Satyry.Notatka z lekcji 1.. Główne idee oświecenia 1.. Nazwa W tej epoce ludzki rozum uznano za najwyższą wartość orzekającą o prawdzie, czyli "naturalne światło oświecające drogi ludzkiego poznania".. Oświecenie polskie liczymy od czasów saskich po trzeci rozbiór Polski w roku 1795.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OŚWIECENIE NA ZACHODZIE EUROPY I JEGO PRZEDSTAWICIELE.. Franciszek Karpiński Sielanki - opracowanie..

Ramy czasowe epoki - oświecenie to epoka literacka XVIII wieku.

Reforma szkolnictwa w Polsce.. Zapoznajcie się z tematem "Kultura polskiego oświecenia" w podręczniku strony 163- 168.. Reformatorzy publicyści: a) Stanisław Staszic,Lekcja Temat: Kultura polskiego oświecenia.. Postaci: Maria Teresa, Józef II, Piotr I i Fryderyk Wielki .. - wskaż wpływ ideologii oświecenia na reformy w krajach absolutyzmu oświeconego, - wymień reformy przeprowadzone w Rosji, Austrii i Prusach, - wyjaśnij, dlaczego monarchowie .Plik oświecenie notatka.pdf na koncie użytkownika spectraelder • Data dodania: 14 lis 2018.. Rozum- istotna cecha człowieka i zdolność ustanawiania uniwersalnych kryteriów poznania, działaniai polityki.. Inne nazwy tej epoki Wiek światła Wiek rozumuNotatka do zeszytu: 1.. OŚWIECENIE str. 1 OŚWIECENIE 1.. 3.Oświecenie To epoka propagowania logiki i nauki, rozwój szkolnictwa i czas reform.. Koncepcja praw naturalnych - praw przyrodzonych każdemu człowiekowi - prawo do życia - prawa do wolności - prawa do własności 3.. OŚWIECENIE - kolejna epoka w dziejach kultury europejskiej przypadająca po baroku, jest to prąd kulturowy, który obejmował wszystkie dziedziny życia i oddawał je pod ocenę i kierownictwo wiedzy doświadczalnej i rozumu.. Oświecenie jako "wiek rozumu" a. racjonalizm b. empiryzm c. odrzucenie idealizmu 2.. Ludzi oświecenia łączy jednakowa postawa (przy .Ramy czasowe epoki • Oświecenie-to pr ąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata (XVII- XVIII w.)..

Nazwa oświecenie jest więc odwołaniem do wartości rozumu i wiedzy.

Oświecenie - lektury.. • W Polsceramy chronologiczne epoki to lata 1740- 1822 (Collegium NobiliumStanisława Konarskiego-wydanie "Ballad i romansów" A. Mickiewicza).•Termin oświeceniewywodzi sięz j.niem.. Oświecenie sarmackie i początki polskiej nowoczesności Głębokie cofnięcie Oświeceniem warto się interesować nie tylko dlatego, że to intere- sująca epoka; sięgnięcie w głąb XVIII stulecia może być pomocą w roz- patrzeniu wielu kwestii ważnych z punktu widzenia współczesnego hic et nunc.. Teatr Narodowy i jego zadania.. Notatka ( zapiszcie w zeszycie) 1765 - założenie Teatru Narodowego z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego 1773 - utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)Notatka z lekcji 1.. Polska należała do krajów, w których oświeceniowe idee były bardzo widoczne, a mimo to polskie oświecenie wyróżnia się na tle innych.Poznaj lepiej naszą pomoc naukową w postaci opracowania PDF.. Oświecenie - lektury.. epoka świateł, wiek oświecony, wiek filozofów i wiek światła; pochwalano rozum, wykształcenie, naukę, wolność, postęp, a potępiano zabobony, ciemnotę, fanatyzm, zacofanie czy hierarchie społeczną; charakterystycznymi cechami epoki były m poznawanie świata za pomocą rozumu, rozwój techniki, ograniczenie życia społecznego poprzez reformy czy powstanie i rozwój .I..

Kolejną ważną kwestią związaną z oświeceniem jest rozwój kultury i sztuki w tejże epoce.

Pełna wersja - Oświecenie Ramy czasowe - Oświecenie Nazwa - Oświecenie Gatunki Literackie - Oświecenie Cele i cechy literatury - Oświecenie Typowy bohater - Oświecenie Typ autora - Oświecenie Hasła epoki - Oświecenie Pojęcia - OświecenieCzas oświecenia.. Komisja Edukacji Narodowej (1773 r.).. Oświecenie - lektury.. Oświeceniowe postawy wobec religii a. deizm b. ateizm c. tolerancja religijna II.. - 1822 r. Rozkwit polskiego oświecenia wiąże się z panowaniem ostatniego króla Polski .Temat : Oświecenie w Europie.. Filozofia oświecenia 1.OŚWIECENIE WPROWADZENIE DO EPOKI Źródła, wzory, inspiracje Antyk: antyczny ideał piękna, architektura rzymska, idea republiki Renesans: idea godności człowieka XVII w.: poglądy Kartezjusza, Johna Lockea Ramy czasowe Europa: koniec XVII w. kolejna epoka w dziejach kultury europejskiej przypadająca po baroku, jest to prąd kulturowy, kt ry obejmował wszystkie dziedziny życia i oddawał je pod ocenę i kierownictwo wiedzy doświadczalnej i rozumu.OŚWIECENIE 1.Nazwa oświecenie nawiązuje do: a) faktu, że poszukiwano jasnych stron życia b) faktu, że uczeni pragnęli odkryć sposób oświetlenia mieszkań c) filozofii epoki, która doceniła światło umysłu i blask wiedzy d) nagłego olśnienia jednego z ważnych uczonych 2.. Wolność-zasada działaniaosobistego, społecznegoi politycznego..

6.Oświecenie- pełna notatka na temat epoki OŚWIECENIE NA ZACHODZIE EUROPY I JEGO PRZEDSTAWICIELE OŚWIECENIE ?

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.. Odzwierciedlał założenia bardzo .omawiać dokonania kultury polskiego oświecenia i wymienia jej przedstawicieli, wyjaśniać na czym polegała reforma szkolnictwa w Polsce w okresie oświecenia (ze szczególnym uwzględnieniem roli KEN) posługiwać się terminami: styl klasycystyczny, klasycyzm, obiady czwartkowe, mecenat, Wielkie wydarzenia historyczne: - pojawiają się nurty reformatorskie( Król Stanisław August Poniatowski, Szymon Konarski,Oświecenie •To epoka, która przypada w Europie na wiek XVIII, •To czas, kiedy głosi się poglądy, że człowiek ma prawo samodzielnie myśleć i wyrażać swoje zdanie, •Uważano, że głównym sposobem poznania prawdy o świecie jest ludzki rozum, doświadczenie, poznawanie świata poprzez naukę.. Najważniejszy przedział tych czasów to rządy króla Stanisława Poniatowskiego (), tzw. doba stanisławowska.. PROSZĘ PRZECZYTAĆ DRUGI PODROZDZIAŁ W PODRĘCZNIKU STR. 166- Powstanie TeatruFranciszek Karpiński Pieśni nabożne.. W Polsce trwa do 1822 roku- wydania I tomu "Poezji" Adama Mickiewicza.. Należy do nich .Znani kompozytorzy oświecenia to: Karol Filip Emanuel Bach, Johan Christian Bach, Krzysztof Wilibald Gluck, Józef Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven.. Ramy czasowe od końca XVII po schyłek XVIII wieku 2.. W literaturze oświecenia współwystępowały trzy prądy.. Zapoznajcie się z tematem w podręczniku str. 132-137 Notatka: 1.Oświecenie to okres w rozwoju kultury, nauki, filozofii, techniki, który trwał przez cały wiek XVIII.. 3.Oświecenie.. Ważniejsze postacie polskiego oświecenia: (uzupełnij tabelę w oparciu o tekst podręcznika) Postać Kim był, czym się zajmował, jaką pełnił funkcję Ważniejsze dzieła, których był autorem, osiągniecia, poglądy Ignacy Krasiński Hugo Kołłątaj polityk, duchowny katolicki, pisarzRead Paper.. Literatura okresu oświecenia.. Uformowanie oświecenia poprzedziła swoista bezkrwawa rewolucja w Anglii w 1688 roku (wtedy to mieszczanie otrzymali przywileje, które pozwoliły im na sprawowanie współwładzy ze szlachtą i królem).. Mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt